Bidang Kurikulum:

NAMA: Drs. H. Ajmain, M.Pd

BIDANG STUDY: Matematika

ALAMAT: Jl. Peganden Indah Gg I/17 RT 17 Manyar

Bidang Sarana Prasarana:

NAMA: Syarifudin, S.Ag, M.M.

BIDANG STUDY: Pendidikan Agama Islam

ALAMAT: Lowayu Dukun Gresik

Bidang Kesiswaan:

NAMA: Lukman, M.Pd

BIDANG STUDY: Bhs. Indonesia

ALAMAT: Jl. Tanjungwira II/39 GKB

Bidang Humas:

NAMA: Dra. Kustiyah, M.M.

BIDANG STUDY: Bahasa Indonesia

ALAMAT: Jl. Beton II A/16 PPI