Wakasek

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

NAMA : Umi Faridah, S.S.

NIP : 19740419 200501 2005

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 19 April 1974

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana

NAMA : Syarifudin, S.Ag

NIP : 197805282005011009

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 28 Mei 1978

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

NAMA : Lukman, M.Pd

NIP : 197303052007011020

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 05 Maret 1973

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat

NAMA : Nurul Wafiyah, S.Pd. M.Pd.

NIP : 197403181998032002

Tempat : Surabaya

Tgl Lahir : 18 Maret 1974