Wakasek

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum:

NAMA : Drs. Ajmain, M.Pd

NIP : 196809292006041006

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 29 September 1968

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana

NAMA : Syarifudin, S.Ag

NIP : 197805282005011009

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 28 Mei 1978

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

NAMA : Lukman, M.Pd

NIP : 197303052007011020

Tempat : Gresik

Tgl Lahir : 05 Maret 1973

Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat

NAMA : Dra. Kustiyah, M.M

NIP : 196201101987032005

Tempat : Tulung Agung

Tgl Lahir : 10 Januari 1962